Piątek 27.11.2020

liczba odwiedzin: 1678539

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

PROJEKT EFS - REALIZOWANY

OGŁOSZENIA

REKRUTACJA NA KURSY I STAŻE 2020/2021

 REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

KURSY

 

 • KURS NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII GASTRONOMICZNYCH
 • KURS WYROBÓW Z CZEKOLADY
 • KURS BARMAŃSKI
 • KURS SOMMELIERA
 •  

STAŻE

W WYMIARZE 150 GODZ PODCZAS WAKACJI

 

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej i w gablocie projektu.

 

Zgłoszenia uczniów przyjmowane są w terminie 27.11-3.12.2020

Należy pobrać zgłoszenie:

 https://drive.google.com/file/d/1_LoIJe2WTa04O308u5b-BO9Zdt7aq8cI/view?usp=sharing 

wypisać, podpisać uczeń/rodzic i wysłać skan/zdjęcie na email: projektzsgu@wp.pl bądź zostawić na portierni szkoły

 

Więcej informacji u Koordynatorów projektu 

KURS PILOTA WYCIECZEK I REZYDENTA

CZĘŚĆ TEORETYCZNA on-line

3-6 LISTOPADA 2020

GODZ. 9:00-14:45/15:30

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy dostaną link do kursu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

9,17,20 LISTOPADA 2020

W sali tylko prowadzący reszta w domu przed ekranem

 

REKRUTACJA NA KURS

Zadanie 4: Zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

 Rok szkolny 2020/2021

Kurs pilotażu i rezydenta

Zgłoszenia uczniów należy składać
do  p. K.Borowego do 9 października 2020.

HARMONOGRAM KURSÓW 2020/2021

KURS NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII PIEKARNICZO-CUKIERNICZYCH  

 

6,7,8,9 PAŹDZIERNIKA 2020

 

Wtorek 6.X godz. 8:00-13:00

Środa 7.X godz. 8:00-14:30

Czwartek 8.X godz. 8:00-14:30

Piątek 9.X godz. 8:00-14:30

 

KURS BARISTY

 

15-16  PAŹDZIERNIKA 2020

 

Czwartek 15.X godz. 8:00-14:30

Piątek 16.X godz. 8:00-14:30

HARMONOGRAM KURSÓW

 

KURS NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII PIEKARNICZO-CUKIERNICZYCH

23-26 MARCA 2020

KURS BARISTY

7-8 KWIETNIA 2020

REKRUTACJA NA STAŻE

TRWA REKRUTACJA NA PŁATNE STAŻE PODCZAS WAKACJI

(4 TYGODNIE)

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW KLAS I-III, którzy jeszcze nie brali udziału

Zapisy u p. K. Borowego

DORADZTWO ZAWODOWE

Zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego dla uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w kursach odbywają się:

Czwartek: lekcja 2,4 – sala 3

Piątek: lekcja 2-5 – sala 3

6 marca 2020 (piątek) 8:00-12:15 doradztwo grupowe
dla uczestników kursu nowoczesnych technologii cukierniczych

27 marca 2020 (piątek) 8:00-12:15 doradztwo grupowe
dla uczestników kursu baristycznego

Obecność obowiązkowa!

STAŻ W TURCJI 

dla uczniów klas II-III

do 20 lutego 2020

można składać zgłoszenia na

2 tygodniowy staż  finansowany z  programu Erasmus+.

Regulamin naboru dostępny w gablocie programu.

Zgłoszenia u p. Zielińskiej

DORADZTWO ZAWODOWE

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się  do udziału w projekcie.

Po przeprowadzonej rekrutacji zgodnie z Regulaminem projektu wyłoniono uczestników szkoleń, o czym każdy został poinformowany za pomocą dziennika elektronicznego.

Każdy uczestnik kursu weźmie udział w doradztwie zawodowym: indywidualnym (2godz.) i doradztwie grupowym dla danej grupy uczestników kursu (5 godz.)

Doradca zawodowy będzie informował o terminach.

Kurs barmański odbędzie się w terminie 7-10.10.2019.

Kurs Nowoczesnych technik i technologii gastronomicznych,
odbędzie się w terminie 8-11.10.2019.

REKRUTACJA NA KURSY 2019/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 z dnia 17.05.2019

 

 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie w związku
z realizacją projektu pn.  Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie” współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

 

Projekt i druk dzienniczków staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie”

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Druk czarno-biały

2.Ilość sztuk 85sztuk

3.Stron 20 + okładka z przodu i tyłu- całość musi być trwale złączona/zszyta

4. Rozmiar A5

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

 

1.Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Łączna oferta musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym czyli projekt dzienniczka, druk, dostarczenie do Zamawiającego.

 

Ofertę cenową należy przesłać w terminie do 27 maja 2019 r do godz. 9:00 drogą elektroniczną na adres: projektzsgu@wp.pl

 

Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy kwotę, jaka można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postepowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

Osoba uprawniona do kontaktów: Natalia Zielińska tel 501921128

email: projektzsgu@wp.pl

HARMONOGRAM KURSU NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII PIEKARNICZO-CUKIERNICZYCH

HARMONOGRAM KURSU BARMAŃSKIEGO

KURS BARISTY

HARMONOGRAM KURSU BARISTY

 

19-21 marca 2019 r. sala 43

 

Obowiązuje strój gastronomiczny

 

 

19 marca 2019 11:30 -13:45, 14:00-15:30

20 marca 2019 11:30 - 13:45, 14:00-15:30

21 marca 2019 11:30 -13:45, 14:00-16:15

​​​​​​​

KURS NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII GASTRONOMICZNYCH

12. marca rozpoczyna się kurs Nowoczesnych Technik i Technologii Gastronomicznych.

Prosimy zapoznać się z harmonogramem.

HARMONOGRAM KURSÓW

 

4-7 marca 2019, 15,28,29 marca 2019 - KURS PILOTAŻU WYCIECZEK I REZYDENTA

12-15 marca 2019 - KURS NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII GASTRONOMICZNYCH

19-21 marca 2019 - KURS BARISTY

6-9 maja 2019 - KURS NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII PIEKARNICZO-CUKIERNICZYCH

6-10 maj 2019 - KURS BARMAŃSKI 

 

Każdy zakwalifikowany uczestnik kursów/staży objęty jest doradztwem edukacyjno-zawodowym: indywidualnym i grupowym.
Terminy spotkań ustala indywidualnie z uczestnikami doradca zawodowy p. Barbara Kaula.

 

Projekt: „Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie” współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych (kurs barmański, baristy, somelierski, nowoczesnych technik i technologii gastronomicznych, nowoczesnych technik i technologii cukierniczo-piekarniczych, wyrobów czekoladowych, pilotażu i rezydenta) dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie z certyfikatem w projekcie „Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie” Przeprowadzenie kursów zawodowych (kurs barmański, baristy, somelierski, nowoczesnych technik i technologii gastronomicznych, nowoczesnych technik i technologii cukierniczo-piekarniczych, wyrobów czekoladowych, pilotażu i rezydenta) dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie z certyfikatem w projekcie „Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie”.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158811

NABÓR NA STAŻE ZAWODOWE

Ogłaszamy nabór na czterotygodniowe staże zawodowe dla uczniów klas drugich i trzecich (z wyjątkiem absolwentów), które odbęda się w renomowanych zakładach gastronomicznych, cukierniczych, piekarniczych i hotelach.

Zgłoszenia do 11.01.2019. do p. N. Zielińskiej lub p. K.Borowego

ZACHĘCAMY DO PODNOSZENIA SWOICH KWALIFIKACJI I ZDOBYWANIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO!

Projekt: „Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

REKRUTACJA

NA KURSY

 

Zadanie 4: Zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

 

Uczniowie klas IV

 • Kurs nowoczesnych technik i technologii gastronomicznych
 • Kurs baristy

Uczniowie klas III

 • Kurs nowoczesnych technik i technologii cukierniczych
 • Kurs pilotażu i rezydenta
 • Kurs barmański

 

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej i w gablocie projektu.

 

REGULAMIN_UCZESTNICTWA_I_REKRUTACJI.doc

 

Zgłoszenia uczniów i nauczycieli przyjmowane będą w terminie
3-14.12.2018 r.

do p. N.Zielińskiej
i p. K.Borowego.

 

 

Formularz deklaracji uczestnictwa
w projekcie i zgoda na przetwarzanie danych i publikację wizerunku do odbioru w biurze projektu.

POSTĘPOWANIE NR 1/2018

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR 1/2018

w trybie zapytania ofertowego,


do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

w ramach projektu

WND-RPSL.11.02.01-24-07GD/17-004 pod tytułem „Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,

na dostawę:

doposażenia pracowni recepcji

 

 

postepowanie_ofertowe_1_2018.doc

zalacznik_1_specyfikacja.doc

zalacznik_2_oferta.doc

zalacznik_3_warunki_realizacji.doc

 

zalacznik_4_protokol_odbioru.doc

 

klauzula_informacyjna.docx

 

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  ul.Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Piątek 27.11.2020